A fordító előszava a magyar nyelvű „Isteni Útjelek” kiadáshoz

Az olvasó most egy szentírást tart a kezében, amely a japánok egyik jelentős vallásának, az Oomotonak a szentkönyve. A mű eddig még nem jelent meg magyarul, így hiánypótló lehet.
A fordító és a kiadó reméli, hogy ezzel a könyvvel a magyar olvasóközönség számára sikerül bemutatni az Oomoto vallást, és gondolkodást.
Ezen a könyvön keresztül megismerhetjük a japán ember lelkivilágát, amely jócskán eltér a magyar emberétől.

A könyv elolvasása mély benyomást tett rám, közvetítésével valamit megértettem e tőlünk földrajzilag távoli világból. Úgy gondolom, hogy az eddig magyarul megjelent vallásos szentkönyvek sorába igazán beleillik ez a könyv is.

Az „Isteni Útjelek” c. szentírásból megismerhetjük az Oomoto „egyisten” hitét.
A japán neveket magyar átírásban közöljük a könnyebb érthetőség kedvéért.
Lelki élményben lesz része annak, aki kezébe veszi e szentkönyvet.
Az „Isteni Útjeleken” kívül még létezik másik szent könyve is az Oomotonak. Ez a szentírás részletesen megismertet bennünket Degucsi Mesterrel, e kötet szerzőjével, Usitora Istennel, Izu és Mizu szellemével, a sajátos Oomoto „istenségek” fogalmával.
A bevezető szövegek után négy részre osztott, pontokba foglalt szentírás magyarázatokat, lelki útmutatókat találunk.

Az Oomotoról kellemes benyomást szereztem ezen a könyvön keresztül. Lehetőségem volt egyéb Oomoto könyvek és folyóiratok átolvasására is. Ezek mindegyike mondatja velem, hogy érdemes megismernünk e vallás szellemi és kulturális életét.
Jó bevezető ehhez az „Isteni Útjelek” szentírás.

Folyamatosan kapcsolatban vagyok az Oomoto felelős irányítóival, akik hivatalosan lehetővé tették e könyv magyar nyelvű kiadását. Remélem, hogy a jövőben más könyvekkel is megismerkedhetünk a jó voltukból és felvállalják azok magyar nyelvű kiadásait.
A magam részéről kész vagyok további anyagok anyanyelvemre való tolmácsolására.

Mi magyarok, az „Isteni Útjelek” c. szentkönyvön keresztül megérthetjük a földrajzilag ugyan tőlünk távol élő japán ember vallásos világát.
Lelkileg közelebb kerülhetünk egymáshoz, és ezzel szolgáljuk, a kinyilatkoztatott szeretetet és békét a népek között.

A fordító, és az Oomoto vallás képviselői szívesen fogadják, sőt várják az olvasók őszinte visszajelzéseit.
Nyugodt szívvel, és lelkiismerettel ajánlom e szentkönyv olvasását, lapjainak forgatását a magyar olvasók számára.

Szabadi Tibor

Nagykanizsa, 2001. április havának tizenegyedikéjén.


Közvetlen drótpostánk: webmaster@oomoto.or.jp

<< A magyar nyelvű honlapra