ELSŐ RÉSZ

1. Fejezet

 1. Isten ideje újra eljött, és Isten Mizu Lelkében az égből alászállt, hogy feltárja három: az anyagi, a sötét és az isteni világ igazi állapotát.
 2. A földi világ az isteni világgal egyesítve lesz, és isteni király uralja.
 3. Az égben megvizsgált és a földön birtokba vett emberrel fog Isten tudatni valamit az írás által.
 4. Habár Oniszaburo írta e művet, de mégsem az ő írása, Isten írt Oniszaburo keze segítségével.
 5. Minden Oniszaburo által írt és mondott szó örök, azért, mert Istentől ered.
 6. Oniszaburo, az ember ítélkezik az istenek erejéről; ember, aki bármilyen erőt képes bárkinek átadni, aki igazi szívvel jön hozzánk.
 7. E lelket az Égből küldték, hogy újjáépítse az utat, mert a világ túlságosan rosszá vált. Oniszaburo igazi isteni küldött, aki kinyilatkoztatja az isteni igazságot.
 8. Oniszaburo szegény házban született, a világ sötét, és mostanáig senki nem hallotta őt megvetéssel szólni. Elérkezett az idő. Sokan lesznek, akik megremegnek majd a kétségbeeséstől. Ezért mindenekelőtt cseréld ki szívedet!
 9. A szegények között vannak jó emberek, a gazdagok között sok rossz ember van. Íme ilyen a mai világ.
 10. Az igazakat és könyörületeseket oktalannak látjuk. Lám ennyire sötét mai világunk.
 11. Van, aki tiszteletre méltónak mutatja magát szépen díszített ruhájában, amelyet jogtalan pénzen vásárolt, őt e ruháért imádják. Lám milyen fordított mai világunk.
 12. Az emberek imádattal hajtanak fejet a gazdagok előtt, miközben a gazdagok semmibe veszik a szegényeket.
 13. Ha elhagynánk e világ mai formáját, az emberek kivétel nélkül emberevő órássá válnának, és elkezdenék egymást enni.
 14. Sőt a mai időben a szülő megeszi az újszülöttet, az újszülött megeszi a szülőt; családtagok vagy testvérek kölcsönös gyűlölettel nézik egymást.
 15. Isten szemében a világon minden ember a legszeretettebb gyermek. Az ember szemében mindannyian testvérek vagyunk.
 16. A testvérek veszekedésének oka, hogy bizalmatlanok szüleikkel szemben. Aki nyugtalanítja szüleit, feltétlenül nyugtalanságot kap vissza fizetségképpen.
 17. Aki Szaniua szemével figyelmesen nézi széles e világot, nem talál egyetlen igaz embert sem.
 18. Úgy tűnik, hogy a világ mai hittérítői csak kifelé keltenek tiszteletet, és nincs köztük egy sem, aki kielégítené Isten szívét.
 19. Sok értelmes és művelt ember van, de nincs olyan értelmiségi, aki ismeri az igazságot, nincs olyan művelt ember, aki ismeri az isteni tanítást.
 20. Az igazi hittérítő feladatot senki nem képes emberi értelemmel és műveltséggel teljesíteni. Mindannak, aki hiszi Istent és gyakorolja a tanítást, Isten titokban minden erőt megad.
 21. Aki azt állítja, hogy Isten nem létezik, önmagától esik az állatvilágba.
 22. Kérd Mizu Szellemét (lásd a 63, 111, 112, 115, 150, 240 paragrafusokat) amikor megérkezik bizalmad, a Szellem eltünteti betegségedet, bármilyen legyen. Isten titokban kísér, és isteni erővel fog segíteni.
 23. Akire Oniszaburo rábízza a hittérítést, azt Isten a dicsőség kegyében részesíti, mint Mizu Szellemét. Azt a hittérítőt, aki gőgös lesz, Isten rossz példaként vetíti a világ elé, és rögtön elveszi tőle az isteni erőt.
 24. Oniszaburo lelke az isteni szellem saját lakóhelye, ezért hívjuk Mizu Szellemének vagy Mizu-no-mitama-nak. Amit ő jónak ítél, jó, és amit rossznak ítél, rossz. Tehát, a legokosabb Istennek engedelmeskedni.
 25. Istennek nincs saját hangja és teste. Isten birtokában van a tiszta lélek testének ezért tud mindent.
 26. A jószívű emberrel a jó isten rendelkezik, a rossz szívű emberrel a rossz isten rendelkezik. Ezért sírjon a te lelked és válj kristály tisztává; különben nem nyerheted el Isten kegyelmét.
 27. A felhalmozódó rossz dolgok végül a pokolba juttatják az embert.
 28. Pokolba jutván, sokáig kell a büntetés miatt szenvedni. Tehát a legfontosabb, megváltozott szívvel élni.
 29. Habár sokhelyütt jelen vannak Isten küldöttei, de maguk az előhírnökök sem értik az igazságot.
 30. A mai vallások szinte mindegyike kihasználja valamiért Istent. Ó, ti szánalomra méltók! Hamarosan megkapjátok a viszonzását: el fogtok égni a pokol tüze által. Mily nyomorúságos!
 31. Isten Oniszaburo-t már 12 éves korában magához kötötte, hogy előkészítse feladatára. És amikor 27 éves lett, tudását a szent ügy számára kezdte el hasznosítani.
 32. A hittérítés számára legalkalmasabb a nő. A férfi gyakran kitart a saját véleményében: fennáll a kudarc lehetősége és az isteni út megsértése.
 33. A mai két rész a jövőben egyesülni fog, ez az isteni terv. Mindkét rész tagjai kölcsönösen csiszolják lelkeiket. Az ellenségek között is van barát, és a barátok között is van ellenség.
 34. Isteni erő kegyence Ő, aki meg fogja menteni a világot, ez Oniszaburo missziója. Ő az egyedüli Szaniua az egész világon. Szaniua szerepe, hogy megkülönböztesse a jót a rossztól, jogosat a jogtalantól.
  Megjegyzés: Szaniua-ról lásd a magyarázatot a „Kamigakari”-nál az „Olvasóknak szóló részben”.
 35. Oniszaburo lelke olyan, amilyennek Isten jónak látta, ezért Isten már ifjú korától különböző szenvedésekkel edzette.
 36. Voltak, akik a fülét csodálták, mintha ördögi lenne (rendkívüli hallóképessége volt), azért volt jó füle, hogy Isten titokban bármilyen segítséget tudjon neki adni, így védve őt. Oniszaburo bármilyen kérdésre helyes választ adott, mert Isten titokban segítette. Ha Isten segít, minden lehetséges.
 37. Mizu Szelleme megmentőhajó nemcsak e világ számára, hanem más világoknak is. Bárki, aki megbízik Oniszaburoban, Isten országába vezettetik, s eljut oda anélkül, hogy hajója felborulna.
 38. De figyelj, mert léteznek olyan hajók is, amik becsapják az ember szemét azzal, hogy pompásan ki vannak díszítve. Ha ezt észreveszed, a lehető leggyorsabban válts hajót, hogy ne légy cápák martaléka.
 39. Az ördögök is tisztelik Istent. De önmagában csak a tisztelet még nem istenhit.
 40. Tisztelettel és alázattal bizalmas viszonyba kerülünk Istennel, íme az út titka, hogy szolgáljuk az igaz Istent.
 41. Aki a valóságban nem gyakorolja az isteni tanításokat, azt mondja „persze kitűnő, persze köszönetre méltó!”, bűnt rak szívére. A gyakorlás nélküli irány még félelmet is szül, Istennel szemben.
 42. Aki sajnálja, hogy életvitele nehezebbé vált, miután elkezdte az istenhit gyakorlását, bűnös Istennel szemben. Nincs igaza, ha Istennek így panaszkodik: ez alatt az idő alatt sok és még több kár történt velem. Isten megmentette, kicsire változtatta a nagy nehézségeket. Miközben nem tudta a megmentett, hogy az isteni nézőpont szerint büntetést érdemel.
 43. Aki rögtön panasszal fordul Istenhez, ha csapás éri családját, igazán rossz ember.
 44. Mindenki olyan eredményes lehet Istennél, amennyire megtisztította lelkét. Isten szíve telis-tele van jósággal, hogy a világ összes emberét megmentse, mert mindenki Isten gyermeke.
 45. Válaszd az isteni tanítás hajóját. Kerüld el az emberi hízelgés hajóját, és ne kövess el Isten ellen bűnöket.
 46. Változatlan szívvel folytasd az istenhitet, mint az örökzöld fenyőfa, és a te lelked meg lesz mentve.
 47. Nincs senki, aki ne kérné Isten segítségét, amikor mennydörgés vagy földrengés dühöng. E könyörgő szívvel gyakorold az istenhitet.
 48. Az állandó istenhit felhalmozódik válság esetén megmentő hajód lesz.
 49. Képezd magad magas korod dacára is, mert Isten útja határtalan. A lehető leggyorsabban közeledj az isteni világhoz.
 50. Az isteni út: habár távolinak látszik, valójában közel van, vagy közelinek látszik, valójában távol van.
 51. Amire egyszer Istennek megesküdtél, feltétlenül tedd meg. Az ígéret teljesítőjét Isten tízezerszeresen megjutalmazza.
 52. De a tízezerszeres balsors is megtalálja azt, aki útközben megváltoztatja szívét, miközben ígéretet tesz egy templom vagy szalon felépítésére hálájának jeléül, hogy meggyógyult. Sőt elveszti házát, vagyonát és életét.
 53. Ami e világban található, azt mind Isten alkotta. Semmisem létezik, ami az emberhez tartozna.
 54. Az egyház olyan, mint egy olajtartály, az ember benne a kanóc, a többi hittérítő az olaj, és a létesített fény az isteni erény.
 55. Az olaj fénye besugározza e sötét világ minden zegzugát.
 56. Az igazszívű hívők az olaj fényei.
 57. Ha Istent akarod szolgálni, imádkozz, hogy senki ne találjon rá jótettedre. Az áldozatra készek nevét többféleképpen lehet közöltetni, de a közlés nem egyezik az isteni szívvel.
 58. Sőt, ha megmentesz egy szenvedőt, soha ne dicsekedj vele az emberek előtt. Amikor ember tudja meg jótetted, máris viszonozást nyertél.
 59. Aki emberi tekintettől távol teljesíti az erényt, Istentől lel viszonzásra, mert Isten mindent lát. Isten viszonzása tízezerszeres, az ember viszonzása csak annyi, amennyire egy ember képes.
 60. Ha sértegetnek, kinevetnek és gátolnak istenhited miatt, Isten vizsgál, figyel téged. Ez az isteni kegy kezdete.
 61. Akinek lelke tele volt bűnnel, megbocsáttatott, hála istenhitének. Istentől, ettől kezdve titokban erőt kap, hogy igazi hittérítő legyen. Ezáltal rögtön megváltozik.
 62. Ha az igaz Isten megengedi, bármilyen bűntől megszabadulhat a lélek. Próbáld meg teljes erődből szolgálni az embereket és a világot. Isten figyelemmel kísér téged, és viszonzatlan hősiességre késztet.
 63. Oniszaburo lelke Mizu Szelleme, és teste, isteni szent hely. Ő a világ megmentője.
 64. Aki igaznak fogadja el a megmentő szavait és támogatja őt, Isten bármilyen erőt megad, és megkapja e világ összes kincsét.
 65. Van, aki születése óta könyörületes szívű. Tudd, Istennek tetszenek a könyörületes szívűek.
 66. Akit Isten nem kedvel, annak soha, semmi nem fog sikerülni.
 67. Aki alázatos másokkal szemben, Isten megadja a magas erkölcsöt; aki büszke és követelődző, azt Isten leejti a völgy mélyébe.
 68. Nehéz visszaszerezni az erényt, ha már egyszer elvesztettük: mindenki gondosan teljesítse az irányt.
 69. A mai világ túlságosan rossz, tele van büszke emberrel, akik nem értik az isteni szót, szinte csak olyanokkal találkozunk, akik semmibe veszik az isteni beszédet.
 70. Aki Istent kajánul kezeli, annak rögtön szenvedés lesz szívében. Ne légy büszke.
 71. Nem alkalmazkodik az isteni szívhez az a hittérítő, aki megkülönbözteti a hívőket; aki előre ülőhelyet biztosít a gyakori látogatónak, előnyt ad a gazdagnak, hátulra helyezi az első ízben oda látogatókat, és hátrányba részesíti a szegényt. Légy tapintatos!
 72. A vezetők üljenek alulra, és a hívőknek adják a felsőbb helyeket, hogy lehetőség szerint közelebb jussanak Istenhez.
 73. Nem megfelelő az isteni szív számára az a hittérítő, aki szörnyű arcot vág, amikor valamelyik hívő egyre-másra csak gyöngül.
 74. Aki a hittérítőt semmibe veszi, Istent gyalázza, mert a hittérítő Istent helyettesíti. Hívők, ezt soha ne felejtsétek! Isten szívből figyelmeztet.
 75. Az emberiség soraiból ma sokan azt állítják, hogy Isten nem létezik e világban, ha Isten nem gondoskodna e világról, akkor igazán sötét lenne.
 76. Amikor a szívet felhő fedi, Isten nem jelenik meg. Amikor az eget felhő borítja, akkor sem a Nap, sem a Hold nem látható.
 77. Aki azt állítja, hogy az istenhit formálója, nem teljesíti az igazi istenhitet. Az ember mindig csendben, sőt ragyogó éjszaka szerzi be kincsét.
 78. Aki a másikat értéktelennek látja, feltétlen visszakapja.
 79. Isten nem szereti a habozó ember hitét, aki nyugatra megy, ha a szél keletről fúj, keletre megy, ha a szél nyugatról fúj. Isten a mozdulatlan szív hitét szereti.
 80. Isten arra késztette e sorok íróját, hogy Meizsi (1904) 37. évében április 9-én éjjel (a holdnaptár szerint) írja e művet. Mert az itt leírtak mindegyike isteni tanítás, mindenki vizsgálja meg őket, bánja meg bűneit, javítson viselkedésén, és megkapja a magas isteni erkölcsöt.

  A fentiek (holdas) április 9-én, Meizsi (1904.) 37. évében íródtak.


Közvetlen drótpostánk: webmaster@oomoto.or.jp

<< A magyar nyelvű honlapra