ELSŐ RÉSZ

2. Fejezet

 1. Isten a teljes világegyetem megteremtője, egyedülálló: Őt AMENOMINAKANUSI Istennek nevezzük.
 2. Az emberek együttesen hívják Őt „Istennek” vagy „Igaz Istennek”.
 3. Isten fényét (az észt) hívjuk Takamimuszubi Istennek, a meleget (a szeretetet) pedig Kamimuszubi Istennek.
 4. Könnyen és egyszerűen megmagyarázom az összes isten munkáját, akik a világról kezdetek óta gondoskodnak.
 5. Isten egyedülálló. Ő tehát szent, kezdet és vég nélküli.
 6. A világegyetemben a három elemen kívül (szellem, erő és test) semmi más nem létezik.
 7. A szellem más szóval Isten. Az emberi lélek is Isten része.
 8. Az erő más szóval mozgási erő. Az ég és a föld mozgása, az évszakok változásai, mind Isten ereje.
 9. Isten szétosztotta szellemét, erejét és testét, és megteremtett minden élőlényt, először a testet teremtette, utána adta hozzá az erőt és a szellemet.
 10. A test más szóval anyag. Isten testének három működése van: szilárd, puha és folyékony. E három teszi teljessé az isteni testet.
 11. A szellemnek négy jellemző tulajdonsága van: aktivitás, harmónia, szeretet és ész. E négy teszi teljessé az isteni szellemet.
 12. Az emberi lélek is el van látva e négy jellemző tulajdonsággal.
 13. Az ember is el van látva e négy funkcióval, de beszennyezi lelkét, és egészen az ördögig elfajul. Ez kinek a vétke?
 14. Isten erejének nyolc funkciója van, más néven a „nyolcas erő”, amelyet „Isten teljes erejének” nevezünk:
  1. Mozgási erő 5. Feszítő erő
  2. Maradék erő 6. Gyöngítő erő
  3. Megoldás erő 7. Egyesítő erő
  4. Megalvasztó erő 8. Szétválasztó erő
 15. Isten szellemét Kezdeti Szellemnek, erejét Kezdeti Erőnek nevezzük.
 16. A szellemet, amit Isten szétosztott, részszellemnek vagy szellemrészecskének nevezzük.
 17. Az erőt, amelyet Isten szétosztott, részerőnek nevezzük. A testet, amelyet Isten szétosztott, résztestnek nevezzük.
 18. A „szilárdság” az ásvány lényege. Ásvány állagú a föld kérge, nevezetesen, az aranynak, a kőnek, a mangánnak, a vasnak, a földnek és így tovább is ásványi állaga van.
 19. A „puhaság” a növényzet lényege. A növényzet ebben az esetben a füvet, fát, rizst, búzát stb. jelenti.
 20. A „folyékonyság” az állat lényege. Az állat ebben az esetben embert, állatot, halat, rovart jelent.
 21. Isten mindenható és mindentudó, megteremtette az eget és a földet, beleértve az összes élőlényt. „Mindentudása” jelenti a teljes és igazi észt. „Mindenhatósága” jelenti a teljes és igaz erőt.
 22. Az ember számára az összes jó közül a legjobb Istent szeretni, és abszolút módon neki engedelmeskedni. A földön nincs semennyi az igazi jóból. A legjobb számára sincs más út, mint Istent szeretni, neki engedelmeskedni, és érte élni. A többi jó, kivétel nélkül az önzés szeretete és szokványos jó, ami csak pokoli lehet.
 23. Isten minden egyes dolgot a saját rendeltetésének megfelelően teremtett (a rossz és a jó egyesítése szerint), ezért a teremtmények kikerülhetetlenül magukban hordozzák a rossz és a jó, a szép és a csúnya keverékét. A világban gyakran vannak, akik okoskodnak, Isten ezért nemcsak jót teremtett, hanem rosszat is. Hogy az ember jó-e vagy rossz-e, mindig az isteni kritériumtól függ. Ezért kell az embernek az isteni út felé fordulni és igyekezni az isteni erőt megkapni.
 24. Isten, hogy uralni tudja az eget és a földet, beleértve minden élőlényt, sok istent is létrehozott, mindegyiküket megfelelő feladattal bízta meg; így őrzi és fejleszti széles e világot.
 25. Istennek különböző rendeltetései vannak. Összességében ezek az egyedülálló Isten tettei. Ezt a sok funkciót nevezzük: Amacu-kami Jaojorozu (nyolcmillió égi istennek), Kunicu-kami Jaojorozu (nyolcmillió földi istennek). /A „nyolcmillió” hagyományos japán kifejezés, ami „megszámlálhatatlanul sokat” jelent./
 26. Létezik olyan tanítás, amelyiknek nincs szándékában elismerni, kimondani, hogy a világban nem létezik senki más, csak Isten egyedül. De ilyen véleménye csak annak van, aki Istent egyoldalúan nézi.
 27. A nap és a hold, a világ összes élőlénye AMENOMINAKANUSI Isten ölében található.
 28. AMENOMINAKANUSI Isten ereje határtalan, és végtelen a tette a kaleidoszkóp változásakor. Tehát nincs olyan hely a világegyetemben, ahol Isten ne létezne.
 29. Isten különféle alakokba átalakulva uralja a világegyetemet. Isten eredetileg csakisegy, de szétosztotta testét néhány tízmillió részre, hogy megvédje a világot, és fejlődést biztosítson számára.
 30. Isten az égben kiválasztotta Mizu Szellemét, és engem, mint szolgáját a földre küldött, hogy kiépítsem az isteni világot, terjesszem Isten szent erejét és hatalmát az egész világon.
 31. Az ősidőben Mizu Szelleme, más néven Szuszanoo Isten, mint e világ megmentője jelent meg. Megterhelte magát az ég és a föld különböző bűnével. Megmentette a világot. Szuszanoo Istent kegyetlenkedőnek vélni (a japán mitológia szerint) bűnös és nem kegyes dolog. Ő ma olyan Isten, aki folyamatosan megmenti az embereket a szerencsétlenségtől. Olyan Isten, aki megváltja az embereket, átveszi bűneiket, bármilyen bűnök legyenek.
 32. Lám eljött az idő, és Isten leküldte a földre Mizu Szellemét, mint megváltót, hogy valóra váltsa az isteni világot. Isten meg fogja menteni a világot, Mizu Szellemét terheli meg a világ tömegnyi bűnével.
 33. Aki elhiszi, hogy Mizu Szelleme az igazi megmentő, Isten előnyben részesíti, megelőlegezi számára a határtalan nyugalmat, örömet és az örök életet.
 34. Kunitokotacsi Isten (más néven Usitora Isten, aki az alapítónőt DEGUCSI Nao-t birtokolta) a Takaamahara (Isteni világ) vezetője. Olyan Isten, aki az ég és a föld összes bűnét megbocsátja. Az Ő szellemteste a világ ősatyja, és Ő a legfelsőbb és a legnemesebb Isten.
 35. Kunitokotacsi Isten szelleme Izu Szelleme. Szuszanoo Isten szelleme Mizu Szelleme. E két szellem a legszentebb Isten ők világítják meg és őrzik az anyagi és a szellemi világot.
 36. Természetes, hogy Isten nem jelenik meg az emberek szeme előtt, mert szellem. Isten rejtetten létezik ember nem képes Őt látni. Isten magasztos; emberi szem számára láthatatlan.
 37. Amikor az igaz Istenhez imádkozol, aki szellem, akkor lelkednek jónak és igaznak kell lenni.
 38. Amikor jólélekkel imádkozol, megkapod a jó angyal belső befolyását (Isten sugallata a felső szellemek által); amikor rosszlélekkel imádkozol, akkor rossz szellem válaszol. Így lehetsz birtokában a szellem állapotának.
 39. Ma az isteni erény bőségesen eltelíti e világot. Tehát ember, vedd a fáradságot, tisztítsd meg lelkedet, és megkapod Isten igaz kegyét!
 40. Amikor isteni kegy fogja eltölteni az emberi lelkeket, akkor e világban senkinek sem kell félnie.
 41. Isten igyekszik kegyet adni, és megkülönböztetés nélkül megmenti az embereket, legyen éjjel vagy nappal.
 42. Isten soha nem akarja, hogy az emberek szenvedjenek. A szívünkben lakozó gonoszság okoz szenvedést. Vizsgáld meg magadat, és meglátod, hogy Isten mélyen elszomorodott.
 43. Nincs senki, aki szenvedés által lenne szabad, nemes és nemtelen. Istent kivéve nincs senki, aki az embert támogatni tudja. Az ember helyzete olyan, mint a harmatcsepp a fűszálon, vagy a virágzó virág a mezőn és hegyen. A reggeli életképesség estére roskatagság. Mily röpke és bizonytalan az emberi rendeltetés! A halál árnyéka szüntelen lesben áll az emberekre.
 44. Mialatt ily röpke és semmivé váló a fizikai világ, addig az isteni világ örökre virágzó és soha nem semmisül meg. Az isteni világ az a hely, ahol az emberek örökre elnyerhetik a végtelen életet. Mizu Szelleme vezeti el az embereket az isteni világba. Kövesd tehát e vezetőt, megtisztított szívvel válj az isteni világ tagjává, nyerd el a végtelen boldogságot és életet.
 45. A lehető leggyorsabban javítsd ki viselkedésed, és szerezd vissza naohio (lásd a 157. 158. 229. 230. 309. paragrafusokat) teljes működőképességét. Isten megadta az embereknek a naohio-t, és vele megadta az emberi léleknek a határtalan erőt is. Ezért gyengéden ragyog azok teste és lelke, akik teljes egészében működtetik a saját naohio-jukat. („naohio” a legtisztább lélek, amit Isten mindenkinek szétosztott, uralva a négy tulajdonságot: az aktivitást, harmóniát, szeretetet és észt).
 46. Naohio megvilágosítja az embert, és elkészíti a világos járható utat.
 47. Naohio az igazi lélek, amit az Ég adott, túlságosan egyenes, szép és tiszta lélek. Olyan erő, amelyik megkülönbözteti a jót a rossztól, elválasztja a szívben a rosszat.
 48. Az emberi test és a lélek, mindkettő Isten tartozéka. Ezért, ha Istennek akarsz szolgálni, áldozd fel Istennek testedet és lelkedet, és imádkozz hozzá a világért és az isteni útért.
 49. Isten jól tudja, hová tartanak az emberek, mert ezt egy titkos helyről látja. Ezért védd meg annak testét és szívét, aki helyes úton akar járni, Isten megkönnyíti a helyes úton való járást.
 50. Egyenes lélekkel és tiszta szívvel imádkozz Istenhez, hogy a felső isteni világba mehess, hogy Istentől semmilyen próbatételt ne kapj.
 51. Isten megteremtett minden kezdet és vég nélkülit, kezdet és vég nélküli szellemmel, kezdet és vég nélküli erővel tette. Mert ereje kezdet és vég nélküli, számára semmisem lehetetlen. Következésképpen: amit ember kíván és kér Istentől, minden megadatik neki. Amit az ember kíván, és nem adatik meg, vagy nem lesz megmentve kérése ellenére sem, akkor ennek oka a szívben lévő rosszindulat lehet. Tehát, aki meg akarja kapni az isteni kegyet, szívéből a lehető leghamarabb űzze ki a rosszat.
 52. E szavak a világ fényei, közvetítés nélküli tanítások, és Isten belső befolyása révén jutnak el hozzánk. Éppen ezért, ápold mélyen istenhitedet ennek az írásnak olvasásával és teljesítsd a rád rótt feladatot, és az isteni erő által kegyben részesülsz, amely felnyitja lelki szemeidet.
 53. E szavak a világ megmentő hajói; igazi életfonal; igazi élelem az emberi lélek számára. Olyan kincs, ami sohasem rothad el, amíg világ lesz a világ.
 54. Sőt, ha sokasodik gazdagságod, ne menj a vétket adó útra. Az igazi kincs kulcsa vezet az égi világba. Arany és ezüst csak e világ kincsei, csak az álomban és csak ideiglenesen kincsek, amiket ember örökre nem képes birtokában tartani. E világnak a kincsei elemésztődnek, elrothadnak és elrozsdásodnak.
 55. Csak a hit ereje és Istennek való szolgálat kísér el utadon, megvéd, mindig segítségedre van. Mialatt étkezel, könyörület nélkül fúj a dühöngő szél, ami halálba űz téged. Tehát az embernek készülni kell az útra, nem lehet semmibe venni a halál bekövetkeztének pillanatát.
 56. Mi kísér el, amikor itt hagyod e világot, és mindig barátként a segítségedre lesz? Ez a pénz ereje? Talán a családtagjaid, hegyek, birtokok, házak és óvóhelyek? Nem!
 57. Az igazi megmentő út mostanáig sehol nem volt megtalálható. Azért, hogy megújuljon a világ, Mizu Szellemét küldték az égből a földre. Az összes emberi lélek számára a járható utat nem tudja senki más megvilágítani, csak Mizu Szelleme.
 58. Vannak olyan emberek, akik rágalmazzák a más tanításokat, és arra a tanításra büszkék, amiben ők hisznek. Mindez könnyen megtörténhet, mert a világ sötét.
 59. Ennek az útnak a misszionáriusai nagyon tudják, az út soha nem engedi meg, hogy csekély sóvárgásod legyen. A büszkeséget és a sóvárgást gyűlöli Isten a legjobban.
 60. Hittérítők, Isten nektek feltétel nélkül erényt ad. Miként ti is ugyanígy adjátok az isteni erényt az emberek számára.
 61. Ha átadjátok az isteni erényt és elvezetitek az embereket az igazi isteni útra, akkor Ő vigyázni fog rátok és kegyben részesít benneteket, amely feltétlen szükséges mindenki számára.
 62. Ez az írás másutt nem lesz közre adva, csak Ajabe-nél (Oomoto), mert így áll az isteni tervben. Elkerülvén az emberi tekinteteket, Isten éjjelenként kezem által ír.
 63. Hogy érzed a szüleid, testvéreid, nagybácsik és nagynénik, barátok és mások, gátolják-e utadat az isteni úton? Kit fogsz követni, Istent, a családot, egy embert?
 64. Mizu Szellemének tanítása Isten szava közvetítők nélkül. Emberi szájból jövő szavak a sóvárgás és féltékenység mérgei. Ha ezek kerítenek hatalmukba, rögtön az ördögök csoportjába jelentkezel.
 65. Az igazi Isten, aki ellátta az embereket lélekkel, erővel és testtel, az igazi atya. A szülők, akiktől születtél, csak rövid időre adtak testet a fizikai világhoz való kötődéshez. Isten az igazi szülőd, testi szüleid ideiglenesek.
 66. Isten azt soha nem tanítja, hogy bánj vadul ideiglenes szüleiddel. Aki nem tiszteli, és nem szereti a szüleit, az nem tetszik Istennek. Tehát legyen mindenki óvatos.
 67. Az igazi atya szavaiban soha nincs egyetlen hasztalan szó sem. Az önimádatba való elmerülés miatt a testi szülők beszédében sok téves szó van. Azt kívánják, hogy gyermekük jó és boldog legyen, az esztelen szülők ellenkezően cselekednek, és rosszat, szomorúságot okoznak.
 68. Ahhoz, hogy az istenhit teljesülni tudjon, a legfontosabb dolog a bátorság és a türelem. Az istenhit türelem nélkül soha nem fog gyümölcsöt hozni.
 69. Amikor Isten tanításának engedelmeskedsz, soha ne légy nyugtalan és e világ vétkeivel terhelt. Örömmel és kényelmesen élj minden nap. Ha életed nem isteni akarat szerint történik, akkor Isten ellen való.
 70. Mizu Szelleme e világ megmentője. Szerepe: bocsánatot kérni Istentől és az istenektől, megteremteni e világot, közvetíteni az isteni erényt a hittérítők és a hívők felé, megítélni az isteneket, jók-e vagy rosszak, a Szalono-t (Oomoto-t) vezetni, Isten szavát írásba foglalni, eltávolítani minden beteg okot, és Isten összes dolgát felénk közvetíteni.
 71. Mizu Szelleme megengedte a hittérítőknek az igazi hittérítést. Az igazi hittérítőknek nagy nehézségekkel kell szembenézni. Gyakran rágalmazzák, gúnyosan kinevetik őket, hamis gyanúsítgatások miatt még a rendőrségre is beviszik őket. De soha ne nyugtalankodjanak. Tudniuk kell, minél fontosabb égi missziójuk, annál több szenvedésben van részük. Isten titokban vigyáz rájuk, semmitől sem kell félniük. Legyenek nyugodtak.

  A fentiek (holdas) április 12-én, Meizsi (1904.) 37. évében íródtak.


Közvetlen drótpostánk: webmaster@oomoto.or.jp

<< A magyar nyelvű honlapra