Ráadás

 1. Mizu Szellemének vezetése alatt, én, mint Isten szolgája, küldöm ezt az üzenetet neked, legtiszteletreméltóbb úton lévő barátom.
 2. Isten megkülönböztetés nélkül vigyáz mindannyitokra, lakjatok közel s távol, legyetek tiszták vagy tisztátlanok.
 3. Isten nem tesz különbséget az általa adott erény között, hogy ki milyen régóta rendelkezik istenhittel. Amikor kifejezed Isten felé háládat, akkor sietve erénnyel ajándékoz meg.
 4. Testvéreim, mindenki legyen szíves, segítse az isteni munkát, áldozza fel magát, és széles körben terjessze az evangélium útját. Ezekkel a cselekedetekkel nagy érdemeket szerzel, oszd szét az isteni kegyet.
 5. Szívből kívánom, hogy megtisztuljon szíved és megnyíljon ajtaja. Mizu Szelleme örömmel lépi át ezt az ajtót és válassza lakhelyéül a tiszta lelket; végtelen bátorságot, szeretetet és észt ad, fényt hoz ebbe a sötét világba.
 6. Isten akarata szerint jött a földre Mizu Szelleme. Azért következett be, mert sokan gyanús tanítások miatt letértek az útról. Meg kell bánni, és ki kell javítani viselkedésünket, hogy elterjedjen a világban Isten igazi útja, mert Ő az ég és a föld Teremtője.
 7. E tanítások nem azok számára érkeztek, akik tiszták és igazságosak, hanem azoknak, akik semmit sem tudnak, lusták, nem dolgoznak, Isten akarata ellen vannak, súlyos bűnben élnek, rosszat tesznek. Isten fel akarja építeni az égi világot itt a földön, összegyűjti a rossz hajlamokat, nevezetesen, a lopást, csalást, gőgöt, büszkeséget, sértést, kicsapongást stb.
 8. Amint megértetted Istent, fordulj bizalommal és szeretettel a rosszak felé pártállásuktól függetlenül, mint igazi testvér felé. Ez a legfontosabb feladat azok számára, akiknek szerepük van az isteni világ felépítésében.
 9. Ne kedvetlenedj el gyöngeséged miatt. Igazi erőt Isten ad. Meríts teljes erődből Mizu Szellemének bő forrásából.
 10. Ne kedvetlenedj el hiányos tudásod miatt. Igazi tudást, ismeretet Isten ad. Ne félj a gőgös művelt emberektől, menj belső hangod és az isteni ész szerint tovább. Isten határtalan ismerethalmazt adott, amely jó a számodra.
 11. Járjatok mindannyian gyorsan. Ne zavarjon az utazás a világban, legyetek kitűnő hittérítői az isteni világnak, és gyújtsatok fényt a sötétben.
 12. Semmiségek miatt ne térj le az isteni útról. Hirtelen felhők borítják be a derült kék eget, nagy esőcseppek esnek, őrülten fúj a szél, kegyetlen vad hullámok támadnak – éppen most gátolja el utunkat egy hazug orkán. De bátran álljatok helyt, sőt még egy napig tovább, mint az isteni világ bátrai.
 13. Mizu Szelleme hittérítőket küld a házakba, akik hisznek, kéri, aludjanak nálad elfoglaltságaikat illetően, és adjanak neked, kedves hűséges úti barát, isteni erőt és bizalmat. Értsd meg az isteni szívet és közelíts feléje, hogy megkapd isten erejét és bizalmát.
 14. Isten megnyitja az ajtót tiszta szívetek előtt, hogy nála lakjatok; nagy és csodálatos dolgokat nyilatkoztat ki, megadja számotokra a világ összes kincsét.

Rjugu házában
Degucsi Oniszaburo


Közvetlen drótpostánk: webmaster@oomoto.or.jp

<< A magyar nyelvű honlapra